X

Regulamin:

X

Administratorem danych osobowych jest firma General Informatics. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Zamknij
Uprzejmie informujemy o zmianie polityki prywatności zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma General Informatics z siedzibą w Szczecinie, ul. Świętego Wojciecha 15u2, kod pocztowy 70-410, adres e-mail: kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej generalinformatics.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w firmie General Informatics z siedzibą w Szczecinie, to: adres korespondencyjny ul. Świętego Wojciecha 15u2, 70-410, Szczecin, adres e-mail:kontakt@genin.pl, tel. +48 697 818 646, formularz kontaktowy dostępny na stronie generalinformatics.pl, infolinia +48 697 818 646.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej


Prawa użytkownika strony internetowej:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


Polityka cookies:

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące wszystkich powyższych plików cookies.

Możesz przejść do korzystania z Serwisu wybierając "Akceptuję"

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego studia:

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

3. Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim lub niepełnoletnim za zgodą lub w obecności rodzica.

4. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.

5. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających.

6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utrata zdrowia.

7. Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, złożoności i ilości detali. W przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na ich wykonanie.

8. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać dokonana osobiście, przez Facebook, Instagram lub telefonicznie.

W ciągu max 5 dni od ustalenia terminu sesji ,klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku – min 200 zł, w przypadku sesji całodniowych jest to 400 zł. Zadatek można wpłacić osobiście w studiu lub przelewem na konto. Po upływie tego czasu termin zostaje anulowany.

Wykonując przelew na konto należy podać: datę i godzinę umówionej wizyty oraz imię artysty, do którego został ustalony termin. Pracuje u nas kilku artystów dlatego znacznie ułatwi nam to pracę. Przelew bez tych informacji nie będzie uwzględniany-wykonamy przelew zwrotny.

Koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.

9. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż 2 dni przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 2 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.

Klient, który umówił się na termin oraz wpłacił zadatek, lecz nie stawił się ( bez uprzedniego poinformowania ) zobowiązany jest do ponownej wpłaty zadatku jeśli chce umówić się na kolejny termin.

Rezerwacja terminu niepotwierdzona wpłatą zadatku nie jest dla nas wiążąca .

ZADATKI SĄ BEZZWROTNE.

10. W przypadku odwołania sesji z przyczyn losowych ( min 2 dni przed ustalonym terminem ), możliwe jest wykorzystanie wpłaconego zadatku lub przepisanie go na voucher w terminie późniejszym, jednak nie dłuższym niż 3 miesiące od poinformowania o nieobecności na sesji.

Vouchery ważne są rok czas od dnia zakupu.

11. Dopuszczalne jest „ studenckie 15 minut spóźnienia”. Po tym czasie termin zostanie anulowany.

12. Projekty wykonujemy na podstawie materiałów i wskazówek podesłanych przez klienta. Projekty przygotowujemy na 2 dni przed umówionym termin sesji- NIE WCZEŚNIEJ !!

a) tatuator /-ka po podaniu wytycznych przez klienta przygotuje max 2 projekty do wyboru.

b) PROJEKT WYKONYWANY JEST NA PODSTAWIE KONSULTACJI, WSKAZÓWEK I WYTYCZNYCH PODANYCH PRZEZ KLIENTA, dlatego dopuszczalne są NIEWIELKIE zmiany w projekcie, całkowita zmiana projektu wiąże się z ustaleniem nowego terminu oraz utratą wpłaconego zadatku.

c) nie każdy wzór wymaga wcześniejszego przygotowania projektu ( jest to ustalane na konsultacji z tatuatorem) .

13. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.

Do roku po wykonaniu tatuażu w naszym studiu, poprawka jest bezpłatna . Termin umówionej poprawki można przełożyć max 2 razy, w przeciwnym razie poprawka będzie odpłatna mimo,iż nie upłynął rok.

Przełożenie umówionego terminu poprawki możliwe jest nie później jak 1 dzień przed wyznaczonym terminem. W przypadku niepojawienia się lub odwołania terminu na ostatnią chwilę możliwość bezpłatnej poprawki przepada. SZANUJMY SWÓJ CZAS !

14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.

15. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.

16. Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się ze zwrotem zadatku.

17. Studio zapewnia pełną informację o gojeniu i pielęgnacji tatuażu i piercingu oraz dysponuje kosmetykami szczególnie do tego celu przeznaczonymi.