X

Regulamin:

X

Administratorem danych osobowych jest firma General Informatics. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetwarzania zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Zamknij

Studia do wykonywania zawodu nauczyciela lub psychologa

Studia podyplomowe stanowią alternatywę nauczania  dla studiów wyższych i studiów doktoranckich.    Pozwalają one na zdobycie uzupełniających kwalifikacji osobom, które mają co najmniej dyplom studiów pierwszego szczebla – oznacza to , że w celu odbycia  ich trzeba donieść dokumenty w postaci: dyplomu ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich/ magisterskich.

Czym są studia podyplomowe?

Trzeba uwzględniać , że każda uczelnia posiada swój zakres wymagań odnośnie do formalności. Edukacja kończy się świadectwa – nie tak jak w wypadku szkoły wyższej dyplomu. Studia podyplomowe można ukończyć w wielu specjalnościach, między innymi: medycznej, kosmetycznej i pedagogicznej. Jedną ze uczelni oferujących kształcenie podyplomowe jest Akademia nauk stosowanych Cb w Szczecinie, w której można skończyć kierunki z zakresu na przykład innymi: edukacji  przedszkolnej/wczesnoszkolnej, resocjalizacji a także Bhp.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Istnieje rozległa gama specjalności studiów podyplomowych dla nauczycieli, pośród których można znaleźć takie specjalności jak: biologia/chemia dla nauczycieli, informatyka , muzyka, technika i wiele innych. Studia podyplomowe dla pedagogów są znakomitą formą dokształcania się, pozwalającą na zdobycie uzupełniających kwalifikacji i stały rozwój zawodowy. Przy wyborze szkoły i kierunku trzeba zwrócić uwagę   na to czy program nauczania jest zgodny  z nowymi ustawami i wzorcami prawnymi|, tyczącymi się kształcenia pedagogów – jeśli pozyskana jest zgodność podstawy programowej z przepisami  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019r.) studia takie są cenne na rynku pracy. Kluczowe jest ażeby specjalność studiów dobierać pod w rzeczywistości pożądane przez nas uprawnienia – dostępne są jednocześnie specjalności dokształcające w konkretnych przedmiotach edukacyjnych jak i takie, które są kontynuacją studiów pedagogicznych.

Pełna oferta na stronie uczelni: cb.szczecin.pl

Studia podyplomowe z pedagogiki

Studia podyplomowe dla nauczycieli szkolnych to w znacznym stopniu studia z pedagogiki. Wśród pedagogicznych {kierunków |specjalności można wymienić chociażby: przygotowanie pedagogiczne do nauczania konkretnych przedmiotów szkolnych, przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela czy psychologa, logopedię, pedagogikę korekcyjną, pedagogikę resocjalizacyjną i pedagogikę leczniczą. Szeroka propozycja  dostępnych kierunków zmusza do zastanowienia się nad oszacowaniem najlepszej ścieżki awansu w karierze nauczyciela-pedagoga – przed zapisem należałoby zapoznać się z kompetencjami, stosowanymi po skończeniu specjalności a także ich kompatybilnością z naszymi oczekiwaniami zawodowymi.

Studia podyplomowe w Szczecinie

W wielu większych  polskich miastach  istnieją uczelnie oferujące studia podyplomowe – także studia podyplomowe dla nauczycieli i z pedagogiki. W Szczecinie najbardziej znane uczelnie mają kwalifikacje przydatne do prowadzenia studiów podyplomowych: np. – Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum.

Przed wyborem uczelni zasadnicze jest określenie kierunku jaki nas interesuje – oferty a także program nauczania różnią się między uczelniami. Akademia Nauk Stosowanych jest doskonałym wyborem dla osób poszukujących studiów podyplomowych dla pedagogów – posiada ona rozległą ofertę kierunków skierowanych naturalnie dla nauczycieli, takich jak: bibliotekoznawstwo, diagnoza i terapia pedagogiczna, doradztwo zawodowe i rozwój kariery, etyka dla nauczycieli i dużo innych.